Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm (không yêu cầu kinh nghiệm) / Reinsurance Associate

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thu xếp nhượng tái bảo hiểm (cố định và tạm thời) và làm chứng từ liên quan cho nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Hàng hải. Hỗ trợ các nghiệp vụ khác (Xe cơ giới và Hỗn hợp) khi cần thiết
 • Nhập liệu thông tin các dịch vụ nhận tái bảo hiểm tạm thời và bản thanh toán tái bảo hiểm cố định vào phần mềm hệ thống
 • Làm báo cáo số liệu, báo cáo phân tích hỗ trợ tái tục hợp đồng nhận nhượng tái bảo hiểm cố định
 • Phối hợp tốt với các phòng ban và đối tác liên quan để giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc
 • Tuân thủ chính sách kinh doanh, quy chế và quy định của công ty
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Conduct reinsurance outward placement (both Treaty and Facultative) and complete the related confirmation documents for Property and Marine lines. Assist in reinsurance placement for other lines (Motor vehicle and Miscellaneous Accidents) if necessary
 • Input facultative Inward accounts & inward treaty SOA into IT system
 • Prepare the data/ figures/ statistical analysis/ reports in order to assist the inward and outward treaty renewal
 • Cooperate smoothly with related departments and partners to solve outstanding issues/ matters
 • Comply with Company policies, procedures and regulations
 • Perform other tasks assigned by higher management

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính và các ngành có liên quan
 • Kinh nghiệm tối thiểu: không yêu cầu (có kiến thức/ kinh nghiệm về bảo hiểm và tái bảo hiểm là một ưu thế)
 • Thông thạo tiếng Anh
 • Thành thạo kỹ năng tin học
 • Có thể làm việc nhóm và giao tiếp tốt với đối tác
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao
 • Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và năng động

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bachelor’s degree in Insurance, Economic, Finance and other related majors
 • Minimum experience: not required (knowledge/ experience in insurance & reinsurance is advantage)
 • Fluent English verbal & written communication skills
 • Computer skills with proficiency in MS Office applications
 • Teamwork and communicate well with counterparties
 • Be able to work under high pressure working environment
 • Responsible, careful and positive personalities

Similar Jobs

Kiểm soát nội bộ/ kiểm toán nội bộ

Salary: 9,000,000 - 10,000,000 VND
Posted 25 days ago
Kiểm soát nội bộ/ kiểm toán nội bộ

HR Executive

Salary: 7,000,000 - 10,000,000 VND
Posted 60 days ago
HR Executive

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Salary: Negotiable
Posted 308 days ago
Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Policy Admin Staff (Temp : 6 months) (nhân viên quản lí hợp đồng)

Salary: Negotiable
Posted 387 days ago
Policy Admin Staff (Temp : 6 months) (nhân viên quản lí hợp đồng)

Reinsurance Manager

Salary: Negotiable
Posted 458 days ago
Reinsurance Manager

HR Manager

Salary: Negotiable
Posted 458 days ago
HR Manager

Nhân Viên Kế Toán

Salary: Negotiable
Posted 458 days ago
Nhân Viên Kế Toán

Chuyên Viên Kinh Doanh (Hội Sở Chính Hồ Chí Minh)

Salary: Competitive
Posted 458 days ago
Chuyên Viên Kinh Doanh (Hội Sở Chính Hồ Chí Minh)

Nhân Viên Xét Nhận Bảo Hiểm / Underwriting Associate

Salary: Competitive
Posted 458 days ago
Nhân Viên Xét Nhận Bảo Hiểm / Underwriting Associate

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội)

Salary: Competitive
Posted 458 days ago
Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.