Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HR Executive

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Implement in searching and selecting candidates based on Staff Requisition Form
 • Arrange and orgainze interviews for all Departments/Sections
 • Update and manage candidate profiles, send Offer Letter and interview's result for candidate
 • Implementation Pre-employment processes
 • Maintain the employee attendance, update the leave record of all Employees
 • Assit in tasks relating to register PIT code, dependent's PIT code, family circumtance deduction
 • Implementation of works and benefits of SI, HI, UI, health, accident for Employees accurately on timely basic
 • Update employee database software
 • Ensure all of the employee information is always fully updated, accurate and in security
 • Update the process of works, monitor and implement activities in new offer, adjustment and extension of the labor
 • Assit in storing, sorting and tracking documents, procedures and regulations of the company
 • Follow up, review and implement procedures for foreign Employees: Work Permit, Visa, Temporary Residence Card, etc.
 • Perform other task assigned by Leaders.

------------------------------------------

 • Thực hiện việc tìm kiếm và chọc lọc ứng viên căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng lao động
 • Sắp xếp và tổ chức phỏng vấn cho các Phòng/ Bộ phận chuyên môn
 • Cập nhật và quản lý dữ liệu của các ứng viên, gửi thư mời tuyển dụng và kết quả phỏng vấn cho ứng viên
 • Thực hiện công tác tiếp nhận nhân sự mới
 • Thực hiện chấm công, theo dõi ngày phép của Người lao động
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến đăng ký mã số thuế TNCN, người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh
 • Thực hiện các công tác và các chế độ về BHXH, YT, TN, sức khỏe, tai nạn cho Người lao động chính xác và kịp thời
 • Cập nhập dữ liệu phần mềm Nhân sự
 • Đảm bảo tất cả thông tin của Người lao động luôn được cập nhập đầy đủ, chính xác và bảo mật
 • Cập nhập quá trình công tác, theo dõi và thực hiện các công tác cấp mới, điều chỉnh và gia hạn hợp đồng lao động
 • Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp và theo dõi các tài liệu, quy trình, quy định của công ty
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục cho Người lao động nước ngoài: Giấy phép lao động, Visa, thẻ tạm trú,..
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • University graduation
 • Experience and professional knowledge in HR fields
 • Foreign language: English (Intermediate level or above)
 • Proficient in Word, Excel, PowerPoint and email
 • Knowledge of Labor laws and law regulations
 • Responsible, careful and honest
 • Persuasion and communication skills

-----------------------------------------

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về Nhân sự
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh (trình độ trung cấp trở lên)
 • Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và email
 • Hiểu biết về Luật Lao động và các quy định của pháp luật
 • Có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Similar Jobs

Nhân viên Lễ tân – Hành chính

Salary: 6,500,000 - 7,500,000 VND
Posted 33 days ago
Nhân viên Lễ tân – Hành chính

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Salary: Negotiable
Posted 308 days ago
Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm (không yêu cầu kinh nghiệm) / Reinsurance Associate

Salary: Negotiable
Posted 334 days ago
Nhân Viên Tái Bảo Hiểm (không yêu cầu kinh nghiệm) / Reinsurance Associate

Policy Admin Staff (Temp : 6 months) (nhân viên quản lí hợp đồng)

Salary: Negotiable
Posted 387 days ago
Policy Admin Staff (Temp : 6 months) (nhân viên quản lí hợp đồng)

Reinsurance Manager

Salary: Negotiable
Posted 458 days ago
Reinsurance Manager

HR Manager

Salary: Negotiable
Posted 458 days ago
HR Manager

Nhân Viên Kế Toán

Salary: Negotiable
Posted 458 days ago
Nhân Viên Kế Toán

Chuyên Viên Kinh Doanh (Hội Sở Chính Hồ Chí Minh)

Salary: Competitive
Posted 458 days ago
Chuyên Viên Kinh Doanh (Hội Sở Chính Hồ Chí Minh)

Nhân Viên Xét Nhận Bảo Hiểm / Underwriting Associate

Salary: Competitive
Posted 458 days ago
Nhân Viên Xét Nhận Bảo Hiểm / Underwriting Associate

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội)

Salary: Competitive
Posted 458 days ago
Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.